Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Krødsherad kommune

 

Vertskap i verdensklasse - bilde

                                                                                                                                    

Velkommen bilde - norefjellhytta

Velkommen til arkivplan for Krødsherad kommune    

Krødsherad er en kommune i Buskerud fylke som omgir den sørlige delen av innsjøen Krøderen ved avslutningen av Hallingdalen, og grenser til kommunene Ringerike, Flå, Sigdal og Modum. Kommunen ligger 10 mil fra Oslo, og med strandlinje til Krøderen og høyfjell som Norefjell, byr kommunen på både sjø, fjell og fin natur ikke så langt fra hovedstaden. Dette har skapt en sterk  turistnæring i kommunen.

Krødsherad kommune har utarbeidet en ny elektronisk arkivplan. Arkivplanen skal være retningsførende for hvordan vi organiserer og håndterer dokumenter fra, til og for våre innbyggere.

Dette er ett helt sentralt arbeidsredskap for medarbeiderne i kommunen. Her finnes regelverk og rutinebeskrivelser for god saksbehandling. Planen støtter opp om kommunens intensive arbeid for å forbedre internkontrollen.

Det forventes at alle medarbeiderne går gjennom arkivplanen, og setter seg godt inn i rutinebeskrivelsene og følger dem.

 

https://www.krodsherad.kommune.no/