Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Ordfører: Gustav Kalager (AP)

Varaordfører: Linda Aaskjær (AP)

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år.

 - Krødsherad kommunestyre består av 17 representanter.

 - Formannskapet i Krødsherad består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret.

Politisk organisering 1

Laster...